Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“)
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
obchodní společnosti
Woofney s.r.o.
identifikační číslo: 14309815
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 363465
se sídlem Na Lucberku 263, Králův Dvůr, 267 01
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.woofney.cz
telefonní kontakt: +420 704 155 996
e-mail: info@woofney.cz

Woofney s.r.o., identifikační číslo 14309815 se sídlem Na Lucberku 263, Králův Dvůr, 267 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 363465 (dále také “prodávající“), provozovatel internetového obchodu www.woofney.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za důvěrné.

S osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými zákony a nařízeními v oblasti ochrany osobních údajů v ČR a EU.

1. Osobní údaje, které zpracováváme

1.1. Druhy osobních údajů

 • identifikační údaje a kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, případně IČO a DIČ;
 • nastavení, zejména údaje v rámci registrovaného účtu, uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, apod.;
 • údaje o vašich objednávkách, konkrétně údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsob doručení a platby včetně čísla platebního účtu, údaje o reklamacích;
 • údaje o vašem chování na webu, včetně prohlížení přes mobilní telefon. Především pak zobrazované zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií;
 • odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z Vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webu;
 • údaje související s využitím zákaznické podpory zejména záznamy telefonních hovorů, identifikace zpráv;
 • cookies (v rozsahu, jaké povoluje nastavení vašeho zařízení).

1.2. Důvody zpracování osobních údajů

 • zpracování objednávky zboží objednaných prostřednictvím webové stránky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady);
 • Upozornění na dostupnost zboží. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu;
 • komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás, například, kontaktovat telefonicky či prostřednictvím SMS, e-mailem abychom vám připomněli, že máte zboží v online košíku, pomohli vám s dokončením vaší objednávky, sdělili vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace;
 • zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu vašim právům a zájmům používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované podobě;
 • ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu;
 • marketingové nabídky, zejména obchodní sdělení;
 • zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných Woofney s.r.o.

1.3. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

 • sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy nebo pro výkon interních procesů a postupů;
 • společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě Vaší objednávky, plnění kupní smlouvy;
 • přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných zboží a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy;
 • dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat;
 • třetím stranám, např. právním nebo finančním zástupcům, soudům za účelem zpracování daňových dokladů, vymáhání pohledávek nebo dalších důvodů vyplývajících z plnění našich zákonných povinností;
 • veřejným orgánům (např. policie);
 • třetím stranám provádějícím průzkumy mezi zákazníky (například, hodnotící služba Heureka pouze v případě, pokud zákazník poskytne souhlas);
 • poskytovatel e-mailového nebo analytického softwaru (např. Google Analytics, Meta Analytics atd);
 • poskytovatelé SMS služeb (např. SMSbrána);
 • poskytovatelé IT služeb;
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských služeb, softwaru nebo aplikací, které však nejsou v současné době společností Woofney s.r.o. používány.

Všechny třetí strany jsou zavázány tak, že každá třetí strana může používat údaje pouze v rámci účelu, pro který údaje obdržela. Žádná třetí strana nemůže používat údaje pro své vlastní účely.

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Údaje o vašich preferencích můžeme obohacovat i o údaji ze sociálních sítí, kupř. pokud se stanete našimi přáteli na Meta platformách (například, Facebook nebo Instagram) můžeme využít údaje sdílené o vás, vašich mazlíčcích, jeho zálibách a dovednostech k tomu, abychom vám nabídli výrobek, o kterém si myslíme, že ho vy nebo váš mazlíček oceníte.

Pouze s vaším souhlasem tak budeme zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání personalizovaných obchodních sdělení, pro účely personalizace e-shopu a pro účely detailní segmentace chování našich zákazníků, která nám umožní poskytnout relevantní doporučení našim ostatním zákazníkům.

Poskytnutí souhlasu je věcí dobrovolného rozhodnutí a jeho neposkytnutí pro vás nemá a nebude mít žádné negativní důsledky. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese info@woofney.cz Odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů, vaše data nebudou nadále marketingově zpracovávána nebo využívána pro nabídku obchodu a služeb, pokud nebude takové zpracování založeno na jiném zákonném důvodu zpracování, jak uvedeny shora v tomto dokumentu, nebo pokud nebude založeno na anonymním zpracování.

2. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

2.1. Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme:

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby;
 • 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů;
 • po dobu, po kterou jsou woofney.cz jakožto správce povinen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené provozovatelem jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení;
 • souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let nebo do odvolání.

3. Práva subjektů údajů

 • pokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů;
 • v případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů;
 • pro uplatnění svých práv kontaktujte společnost na info@woofney.cz.
 • svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které Woofney s.r.o. potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

4. Webové stránky

4.1. Soubory cookies

Webové stránky www.woofney.cz používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou používány ve vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete nalézt zde. Soubory cookies využíváme např. pro:

 • pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku;
 • pro zapamatování vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat;
 • co nejlepší přizpůsobení našich stránek vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích
 • zjištění informací o prohlížení reklam, abychom vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.

4.2. Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají;
 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení;
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

4.3. Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na vámi vybrané typy. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách prohlížečů nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů.

5. Newsletter

Na naší webové stránce Vám nabízíme možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru. Pokud budete souhlasit s odběrem našeho newsletteru, použijeme Vaši e-mailovou adresu a případně Vaše jméno k zasílání (pokud možno individuálních) informací o produktech, akcích, soutěžích a novinkách z naší nabídky, jakož i o zákaznických průzkumech. Tyto údaje ukládáme a zpracováváme za účelem zasílání newsletteru.

Newsletter zahrnuje informace o akcích (nabídky, novinky, slevy, soutěže atd.) případně i informace o nabídkách (produktů a služeb) partnerských společností.

S Vaším souhlasem budeme zaznamenávat Vaše uživatelské chování na webových stránkách www.woofney.cz, jakož i v našich newsletterech. Vyhodnocení uživatelského chování zahrnuje vždy alespoň to, které části příslušné webové stránky navštěvujete a na které odkazy klikáte. Na základě toho vytváříme personalizované uživatelské profily s přiřazením údajů k Vaší osobě a/nebo e-mailové adrese, abychom Vás mohli lépe a v souladu s Vašimi osobními zájmy oslovovat s reklamou ve formě newsletteru, reklamou na webových stránkách či tištěnou reklamou, a tím přizpůsobovat a zlepšovat naši nabídku.

Právním základem zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je Váš souhlas podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Váš souhlas se zasíláním newsletteru, účastí na průzkumech spokojenosti nebo s vytvořením Vašich personalizovaných uživatelských profilů můžete kdykoliv odvolat s účinky do budoucna, a to napsáním zprávy na e-mailovou adresu info@woofney.cz či kliknutím na odkaz “Odhlásit se”. Odkaz na odhlášení najdete na konci každého newsletteru. Pokud se odhlásíte, budeme Váš souhlas považovat za odvolaný a příslušné osobní údaje o uživatelském chování vymažeme.

Příjemci / kategorie příjemců: Pokud k zasílání newsletteru budou používáni externí poskytovatelé služeb, budou tito smluvně zavázáni podle článku 28 GDPR. Jakékoliv jiné předávání osobních údajů třetím osobám v souvislosti se zasíláním newsletterů je vyloučeno.

Doba uchování / kritéria pro stanovení doby uchování: Pokud odvoláte souhlas se zasíláním newsletteru, bude Vaše e-mailová adresa odstraněna z příslušného rozdělovníku pro zasílání newsletterů.

6. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na sídle Woofney s.r.o. (Na Lucberku 263, Králův Dvůr 267 01) či e-mailem info@woofney.cz

7. Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 19.3.2023.